Psikodinamik terapi

Psikodinamik terapi

Eylül 15, 2020 Psikolog İstanbul

Psikodinamik terapi, zihinsel ve duygusal süreçlerin psikolojik yorumudur. Geleneksel psikanalizde kök salmış, nesne ilişkilerinden, ego psikolojisinden ve benlik psikolojisinden yararlanmaktadır. Psikanalize daha basit, daha kısa bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Psikodinamik terapi, psikolojik süreçlerin temelini ve oluşumunu ele almayı amaçlamaktadır. Bu şekilde semptomları azaltmayı ve insanların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlar.

PSİKODİNAMİK TERAPİNİN TEMEL İLKELERİ

Psikodinamik terapide, terapistler insanların yaşamları ve günümüz problemleri hakkında içgörü kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, insanların zaman içinde geliştirdiği kalıpları da değerlendirirler. Bunu yapmak için terapistler, terapideki bir kişiyle belirli yaşam faktörlerini gözden geçirirler:

  • •Duygular
  • •Düşünceler
  • •Erken yaşam deneyimleri
  • •İnançlar

Yinelenen kalıpları tanımak, insanların sıkıntıdan nasıl kaçındıklarını görmelerine veya başa çıkmak için savunma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu içgörü, bu kalıpları değiştirmeye başlamalarına izin verebilir. Terapötik ilişki, psikodinamik terapinin merkezindedir.

Bir kişinin arkadaşları ve sevdikleriyle nasıl etkileşime girdiğini gösterebilir. Ek olarak, terapide aktarım, yaşamın erken dönemindeki ilişkilerin bugün bir kişiyi nasıl etkilediğini gösterebilir.

Aktarım, kişinin bir ebeveyn için duygularını terapiste aktarmasıdır. Kişilerarası ilişkilere bu samimi bakış, insanların ilişki kalıplarındaki rollerini anlamalarına yardımcı olabilir.

Bu dinamiği dönüştürmek için onları güçlendirebilir. Psikodinamik terapi bireyler, çiftler, aileler veya gruplar tarafından kullanılabilir. Kısa süreli veya uzun süreli tedavi olarak kullanılabilir.

Kısa psikodinamik terapi hedefe yöneliktir ve 25 seans kadar sürebilir. Uzun süreli psikodinamik terapi iki yıl veya daha fazla sürebilir. İnsanlar savunma mekanizmaları geliştirme eğilimindedir. Savunma mekanizmaları bilinçdışında (bilinçaltı) acı veren duyguları, hatıraları ve deneyimleri saklayabilir. Birkaç yaygın savunma mekanizması şunları içerir:

  • •İnkar
  • •Baskı
  • •Rasyonelleştirme

Psikodinamik terapistler, insanları duyguları, arzuları ve korkuları hakkında özgürce konuşmaya teşvik eder. Açık olmak, bilinçli farkındalığın dışına itilmiş savunmasız duyguları ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir. Psikodinamik teoriye göre, davranış bilinçsiz düşünceden etkilenir. Savunmasız veya acı verici duygular işlendiğinde, savunma mekanizmaları azalır veya çözülür. Psikodinamik terapi, duygusal acının psikolojik köklerine odaklanır.

Onun ayırt edici özellikleri, kendini yansıtma ve kendi kendine muayene ile terapist ile danışan. Arasındaki ilişkinin, danışanın yaşamındaki sorunlu ilişki modellerine bir pencere olarak kullanılmasıdır. Amacı yalnızca en belirgin semptomları hafifletmek değil, aynı zamanda insanların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.

Hangi psikodinamik terapi yardımcı olabilir?

Psikodinamik terapi, genellikle depresyon ve anksiyete tedavisi olarak kullanılır. Ancak bağımlılıklar, yeme bozuklukları ve diğer davranış sorunları için de yardımcı olabilir. Psikodinamik terapiden yararlanmak için belirli bir ruh sağlığı tanı ve teşhisine veya durumuna sahip olmanız gerekmez; Kendileri ve geçmişleri hakkında iç görü kazanmaktan fayda sağlayabileceğini düşünen. Ancak belirli bir güncel sorunu hedeflemeyen bireyler için de ortak bir seçimdir.

Psikodinamik terapinin etkinliği Psikodinamik terapi, şu anda kullanılmakta olan en köklü terapi biçimlerinden biridir. Ve çok çeşitli zihinsel sağlık koşullarının tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Çeşitli çalışmaların büyük bir incelemesi, psikodinamik terapinin başarısı için geniş bir kanıt tabanı olduğunu buldu. Ve ayrıca psikodinamik terapinin olumlu etkilerinin genellikle seanslar bittikten sonra da devam ettiğini kanıtladı. Kişi artık kendini daha iyi tanıyıp anladığı için özgür iradesini daha etkin kullanarak yaşamında köklü değişiklikler gerçekleştirebilir.

Hatta gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini kendi başına keşfedebilir.

Psikodinamik terapi nasıl çalışır?

Psikodinamik terapi nedir

Psikodinamik terapi, bilinçaltından derinlemesine yerleşmiş duyguları ve arzuları ortaya çıkarmanın kendinize ve motivasyonlarınıza dair içgörünüzü artırabileceği fikrine dayanır.

Geçmiş deneyimlerinizi ve mevcut mücadelelerinizi terapistinizle tartışarak duygularınızdaki, davranışlarınızdaki. Ve ilişkilerinizdeki kalıpları tespit etme ve kendinizin daha önce anlamadığınız yönlerinin farkına varma fırsatına sahip olursunuz. Geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki bu bağlantılar hakkında. Daha fazla kavrayışa sahip olduğunuzda, bastırılmış duyguları çözmek ve şu andaki davranışınızı değiştirmek için çalışabilirsiniz. Psikodinamik terapi, açık, geniş kapsamlı tartışmaları teşvik eder. Ve kendinize ve zorluklarınıza ilişkin yeni bir anlayış kazanmanıza yardımcı olmak için terapötik ittifak tarafından oluşturulan güvenli alana güvenir.

Psikodinamik terapi seanslarının yapısı

Psikodinamik Seansları, ağırlıklı olarak tartışmaya dayanır ve genellikle çok basit “konuşma terapisi” algısına benzer. Bununla birlikte, psikodinamik terapi kesinlikle Freudcu psikanaliz ile karıştırılmamalıdır; seansları bir kanepede yatarak geçirmeniz veya terapistinizle olan ilişkinizi analiz etmeniz beklenmez. Modern psikodinamik terapi, geçmiş deneyimlerinizi, ilişkilerinizi ve duygularınızı ve bunların günümüzdeki davranış. Ve duygularınızla nasıl ilişkili olduklarını anlamak için birlikte çalıştığınız terapist ve danışan arasındaki işbirliğine dayalı sohbete daha fazla vurgu yapar.

İlk birkaç seansınızda, muhtemelen terapistinizle yakınlık kurmaya ve mevcut endişelerinizin sizi terapi aramaya ittiği şeyleri tartışmaya odaklanacaksınız. Bazı terapistlerin ilk seansınızda sordukları ve çocukluğunuz, aile deneyimleriniz, romantik ilişkileriniz, sosyal yaşamınız ve profesyonel yaşamınız gibi konuları ele alabilecek bir dizi alım sorusu olabilir.

Diğer terapistler daha serbest biçimli bir yaklaşımı tercih ederler. Ve sizden aklınıza gelen her şey hakkında bir tartışma başlatmanızı, açıklayıcı sorular sormanızı ve yol boyunca gözlemler yapmanızı isteyeceklerdir.

Psikodinamik terapi seanslarında rüyalar, fanteziler ve geleceğe yönelik umutlar da ortak tartışma konularıdır. Seanslarınız devam ederken, terapistiniz mevcut zorluklarınızı anlamanıza yardımcı olabilecek.  Kalıpları ve temaları belirleme amacı ile size geçmiş ilişkilerinizin ve deneyimlerinizin daha derin bir keşfi için rehberlik edecektir.

Ayrıca terapistinizle olan ilişkinizin yönlerinin, aktarım olarak bilinen bir fikir olan diğer ilişkilerinize nasıl ışık tutabileceğini keşfedebilirsiniz. Ek olarak, seanslardaki çalışmanızın hayatınızın geri kalanında duygularınızı veya davranışlarınızı nasıl etkilediğini muhtemelen tartışacaksınız.

Çoğu psikodinamik terapist doğrudan tavsiye veya yargı sunmayacaktır; daha ziyade, şu andaki eylemlerinizi yeniden şekillendirmek için kullanabileceğiniz iç görülere doğru çalışmanıza yardımcı olacak kılavuzlar olarak oradalar.

Bir psikodinamik terapistte ne aranmalı

Tüm psikodinamik terapistler, ruh sağlığı tedavisi konusunda ileri bir dereceye ve mevcut uygulama lisansına ve ayrıca psikodinamik tedavide ek eğitime sahip olmalıdır.

Psikodinamik terapistler psikoloji eğitiminin ardından klinik psikoloji alanında yüksek lisansa ve psikodinamik eğitime sahip olmalıdır. En önemli kriter ise terapistin kendi analizden geçmesidir. Kendi analizinden geçmemiş bir terapist, psikodinamik terapi alanında size katkı sunamaz.

Yazar

Admin:

WeCreativez WhatsApp Support
Bilgi ve randevu için iletişim kurabilirsiniz.