Aile Baskısı

Aile Baskısı

Eylül 15, 2020 Psikolog İstanbul

Aile Baskısı hayatımızda yaygın olarak karşımıza çıkan en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Aile bireyleri arasında yaşanan bu karmaşık baskı sorunları genel olarak ileride önüne geçilmez büyük yıkımlar ve travmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aile Baskısı

Kültürel   ve   gelenekçi   duygulardan   ortaya   çıkan   baskılar   gençlerin   evlerinden   soğumaları   ve ebeveynleri  ile  arasında  uzaklaşma  ve  kopmalara  neden  olmaktadır.  Baskılar  gençlerin  gündelik hayattan uzaklaşmaları ve toplumda bulunan kötü insanlar tarafından kandırılarak kullanılmalarına neden olmaktadır.

Aile Baskısı

Aile Baskısı

Aile baskıları genel olarak eğitim ve kuşak çatışmalarından meydana gelmektedir. Bazı ailelere ataerkil kültüründen  gelen  inanç  ve  geleneklerin  doğruluğuna  inanır  ve  bunu  kendi  nesilerinden  gelen çocuklarına empoze ederek yaşamalarını istemektedirler. Bu da gençlerin bu baskı altında ezilmeleri ve gündelik hayatlarında karamsar araştırma yapısından uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu durum gençlerin kendi özgüvenlerini yitirmesine neden olmaktadır.

Ailelerde oluşan hiyeraşik yapılar gençlerin anne ve babaları ile iletişimlerinde de büyük sıkıntılar yaşanmasına  neden  olmaktadır.  Bu  da  aile  baskılarının  başka  bir  boyut  kazanmasına  neden olmaktadır.  Bu sorun genel olarak kız çocuklarında görülmektedir.

Ergenlik Döneminde Aile Baskısı

Ergenlik dönemine giren bir kız çocuğu bazı yaşadığı sorunları ve duygusal olarak yaşadığı durumlarını aile bireylerine iletemez. Anne ve babası ise bu dönemde yaşanan psikolojik sıkıntılardan haberdar olmaz. Bu dönem genç kızlar için en önemli dönemdir. Aile sevgisi ve aile desteği bu dönemlerde büyük önem arz etmektedir. Toplumumuzda yaşanılan en önemli sorunlarından başında bu sorun gelmektedir.

Sınav Zamanı Aile Baskısı

Yine  gençlerimizde  sınav  zamanlarında  yaşanılan  aile  baskısı  da  ön  plana  çıkmaktadır.  Sınavlarda çocuklarının  başarısını  isteyen  ebeveynler  çocuklarına  bu  sınavlarda  başarılı  olmaları  için  baskı yaparlar.  Onları  yakın  çevrelerindeki  akranları  ile  kıyaslamalarda  bulunurlar.  Çocuklarının  aldığı puanlarda eksiklik ve yetersizlik olduğunu düşünürler. Bu da çocukların üzerinde psikolojik olarak büyük bir sorun geçirmektedir. Günümüzde ailelerin kurduğu eğitim baskısı sonucunda intihar eden gençler  bulunmaktadır.  Önceki  yıllarda  üniversite  sınavına  giren  genç  bir  öğrenci  sınavının  kötü geçmesi  sonucunda  ailesinden  korkutuğu  için  odasında  hap  içerek  intihar  etmiştir.  Yakın  tarihe geldiğimiz zaman da bunun benzeri birçok örnek bulunmaktadır.

seçiminde Aile Baskısı

Ailelerin baskıları gençlerin tüm tercihleri üzerinde de hakimiyet kılmaktadır. Bunların diğer bir örneği de evlilik konusunda yaşanmaktadır. Gençler 21. yüzyıl olmamıza rağmen halen daha istemedikleri ailelerin tercih ettiği kişiler ile evlenmek zorunda bırakılmaktadır. Kendi tercihleri bu konuda kabul görmeyen ya da sorulmayan gençler evden kaçmakta ya da intihar etmektedir. Bu konular ülkemizin en büyük kanayan yaraları olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde aile baskısı neticesinde ailesine sorunlarını anlatamayan ve yaşadığı baskı neticesinde evden kaçan gençlerimiz oldukça fazladır. Bu gençler  evden  kaçmaları  sonucunda  rüzgarda  savrulan  yaprak  misali  hayallerinden  kopmakta  ve duygusal travmalar yaşamaktadır.

Yaşanılan travmalar büyük çoğunluk ile intihar ile sonuçlanmaktadır.

Erkek Çocuklarında Aile Baskısı

Erkek çocuklarında yaşanılan aile baskıları ise genel olarak gençlerin kılık kıyafet, yaşam tarzı üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Eğitim hayatı başarısız olan erkek çocukları istemedikleri ya da kendi tercihleri olmayan meslek gruplarında çalışmaya itilmektedir.  Bu da ileriye dönük olarak mutsuz birer kişilik olarak ortaya çıkmaktadır. İki kardeş arasında örnek ile açıklamamız gerekirse bu konuyu eğitim hayatı başarılı olan. Kardeş diğer kardeşi ile sürekli kıyaslanmakta ve övülmektedir. Bu da kardeşler arasında kıskançlık ve başarısız olan kardeşin özgüven eksikliği yaşamasına neden olmaktadır.

Eşler Arası Aile Baskısı

Çocuklar için aile baskısı bu yukarıda yazdığımız şekilde görülebilmektedir. Aile bireyleri arasında da aile baskısı görebilmekteyiz. Eşler arasında yaşanılan bu baskı genel olarak kıskançlık, maddiyat, anne babaların  kıyaslanması  ve  onlara  saygı  konularında  görülmektedir.  Bu  noktada  mutsuz  olan  eşler şiddet ya da intihar eylemlerinde bulunmaktadır.   Hatta yaşanılan ve görülen en büyük sonuçlardan biri de mutluluğu dışarıda ya da başka kimselerde aramak gibi aldatma eylemleri olabilir.

Aile Baskısının Yarattığı Psikolojik Hastalıklar

Aile  baskıları  kişilerin  özgüvenlerini  zedelediği  için  kişilerin  sosyal  ortamlarda  kendilerini  ifade etmelerine ve sosyalleşmelerine zarar vermektedir.  Kişiler kendilerinin daha önce üzerlerinde kurulan baskılardan dolayı konuşamaz ve sürekli utanılacak duruma düşeceklerini düşünürler. Bu da kişilerin iş haya- ve aile hayatlarında olumsuz etkiler doğurmaktadır.  Sosyal fobi rahatsızlığının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu  rahatsızlığın  yanında  aile  baskıları  neticelerinde  kişilerde  anksiyete  bozuklukları  da  ortaya çıkmaktadır. Depresyon, sosyal fobi, anksiyete, alkol ve madde kullanımı, agorafobi  bu baskıyı yaşayan insanlar görülen en önemli rahatsızlıklardır.

Aile Baskısı Terapisi

Aile baskısı terapisinden ve tedavisinde Psikodinamik Terapi yöntemi uygulanmaktadır. Diğer tüm hastalıkların tedavisinde de başarılı sonuç alınan bu terapi yöntemi kişilerin ruhsal olarak kendilerini iyi   hissetmelerini   sağlamaktadır.   Aile   baskısında   terapi   olarak   online   terapi   hizmet   de verilebilmektedir.

Sizler de aile baskısı yada yaşadığınız herhangi bir rahatsızlık hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Yazar

Admin:

WeCreativez WhatsApp Support
Bilgi ve randevu için iletişim kurabilirsiniz.